Giới thiệu Luật Lao Động tại Việt Nam

Luật Lao Động tại Việt Nam là?

xedichvu.top chia sẻ Luật Lao động Việt Nam là bộ luật quan trọng, quy định các quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, thúc đẩy phát triển quan hệ lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và góp phần xây dựng đất nước.

Bộ luật Lao động hiện hành được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Tham khảo trang chủ công ty luật TL LAW tốt nhất

Dưới đây là một số nội dung chính về Luật Lao động Việt Nam:

 1. Phạm vi điều chỉnh:

Luật Lao động áp dụng cho người lao động và người sử dụng lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác có sử dụng lao động.

 1. Hợp đồng lao động:

Hợp đồng lao động là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quá trình lao động. Hợp đồng lao động phải được lập thành văn bản và có các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật.

 1. Thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi:

Thời giờ làm việc bình quân trong một ngày không quá 8 tiếng, trong một tuần không quá 48 tiếng. Người lao động có quyền được nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, tết và nghỉ phép năm.

 1. Mức lương, tiền lương:

Mức lương tối thiểu vùng do Thủ tướng Chính phủ quy định. Người lao động có quyền được trả lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

 1. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp:

Người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

 1. An toàn, vệ sinh lao động:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Người lao động có quyền được làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh.

 1. Giải quyết tranh chấp lao động:

Tranh chấp lao động được giải quyết theo trình tự: thương lượng, hòa giải, trọng tài và tố tụng tại tòa án.

Tham khảo các dịch vụ luật sư cơ bản

Ngoài ra, Luật Lao động còn quy định về:

 • Việc làm
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Tuyển dụng lao động
 • Quản lý lao động
 • Thanh tra lao động

Ngoài ra, Luật Lao động còn quy định cụ thể về:

 • Hợp đồng lao động
 • Thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi
 • Lương, tiền lương
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 • Nghỉ việc, thôi việc
 • Giải quyết tranh chấp lao động

 

Lưu ý:

 • Luật Lao động được sửa đổi, bổ sung thường xuyên. Do đó, bạn nên cập nhật thông tin mới nhất về Luật Lao động để đảm bảo quyền và lợi ích của mình.
 • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Luật Lao động, bạn có thể liên hệ với cơ quan tư pháp hoặc tổ chức công đoàn để được tư vấn, giải đáp.

Bài viết nên xem: Dịch vụ tư vấn pháp luật và luật sư cho Doanh Nghiệp nên dùng nhất

Kết Luận:

Luật Lao động là văn bản pháp luật quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nội dung trên chỉ tóm tắt một số nội dung chính về Luật Lao động Việt Nam. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác, bạn nên liên hệ tại tin nhắn Website.

Viết một bình luận